Kinderen en paardencoaching

De band tussen kinderen en paarden is speciaal. Kinderen hebben een prachtige ‘eigen’ wijsheid, zijn authentiek, onbevangen en intuïtief ingesteld. Kinderen reageren vrijer op positieve en negatieve gevoelens en situaties dan volwassenen. Als een kind zich vrij voelt, kan het goed laten zien waar het gelukkig van wordt. Paardencoaching kan kinderen hierbij helpen. 

Wanneer heeft een kind baat bij paardencoaching? 

In mijn praktijk werk ik met kinderen in leeftijd variërend van 5 tot 19 jaar, die bijvoorbeeld: 

  • faalangst hebben
  • meer zelfvertrouwen kunnen gebruiken
  • zich meer zouden kunnen uiten
  • hooggevoelig zijn
  • bang zijn voor dieren (dus niet alleen paarden)
  • niet lekker in hun vel zitten
  • motorische problemen hebben
  • stil, teruggetrokken, depressief zijn
  • een dierbaar iemand of dier zijn verloren
  • gediagnostiseerd zijn met AD(H)D, Asperger, DCD, PDD-NOS of autisme.


Uiteraard zijn alle kinderen welkom.

Hoe verloopt een paardencoaching sessie voor kinderen?
Ik geef uitleg over (veilig omgaan met) het paard, zodat het kind zich rustig en veilig voelt bij het paard. Daarna maakt het kind onder mijn begeleiding kennis met het paard, waaruit ik al het één en ander kan afleiden. Daarna zal ik het kind een aantal oefeningen laten doen met het paard, die inzichtelijk maken wat het onderliggende patroon is van datgene waar je kind mee zit. Net zoals een dokter geen behandeling kan voorschrijven zonder een juiste diagnose, zal het paard eerst naar de kern gaan, dus de oorzaak duidelijk maken. Daarna volgen er oefeningen die het kind zullen helpen positief, gezond en zelfverzekerd in het leven te staan.
Als afsluiting mag het kind het paard altijd knuffelen en bedanken.
Met het paard en uw kind werk ik – in ontspanning en spel – aan meer zelfvertrouwen, zelfstandigheid, concentratie, evenwicht, vermindering van angst en beleving van 

natuur en dier. Maar bovenal maken we samen ook veel plezier!